Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska

Skrócona nazwa komitetu: KWW Demokracja Obywatelska

Adres:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DEMOKRACJA OBYWATELSKA
KWW Demokracja Obywatelska
ul. Gnieźnieńska 32, 75-736 Koszalin
e-mail: wybory@kwwdemokracjaobywatelska.org.pl
NIP: 6692554277

Finansowanie:

Sfinansowane przez KWW Demokracja Obywatelska

Rejestr kredytów:

Brak wpisów w rejestrze kredytów

Demokracja Obywatelska

Informacje:

Pełnomocnik wyborczy: Piotr Przemysław Rowiński

Pełnomocnik finansowy: Renata Listowska-Gawłowska

Uchwała PKW w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu

© Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska